Smerfy

Wychowawca: Justyna Pupiec

Nauczyciel Wspomagający:  Marzena Sroka

Tematyka :

1. Środki transporu

2. Lubimy czytać książki

3. Dzień matki

4. Dzieci różnych stron świata

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 

Ad.1

 • Poznanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
 • Zapoznanie ze znaczeniem pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych;
 • Zaznajomienie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek;
 • Poznanie wybranych pojazdów w tym specjalistycznych, np. straży pożarnej, karetki pogotowia, policji oraz numerów telefonów do danych ośrodków ratownictwa.

Ad. 2

 • Zapoznanie z etapami powstawania książek
 • Zapoznanie z pojęciami: drukarz, drukarnia, ilustrator, introligatornia, księgarnia, biblioteka
 • Budzenie szacunku do książek
 • Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci

Ad. 3

 • Zapoznanie z codziennymi czynnościami wykonywanymi przez mamy. Budzenie szacunku dla ich pracy.
 • Wskazywanie znaczenia czasu spędzanego z rodzicami
 • Wskazywanie ogromnej roli rodziców w kształtowaniu osobowości

Ad. 4

 • Zapoznanie dzieci z odmiennością kulturową i wyglądu ludzi z różnych stron świata
 • Wskazywanie na wartość pokoju i przyjaźni na całym świecie
 • Budzenie szacunku do innych nacji

Piosenki i wiersze

Wiersz:

Dla mamy i taty”:
Chociaż skromne moje słowa,
ale z serca płyną.
Kocham najwięcej na świecie
mamusię jedyną.
Kocham Cię tatusiu –
Jak nikogo w świecie.
Wierz mi, bo nigdy nie kłamie
Twoje małe dziecię.

Piosenka:

Moja mama”

I. Moja mama jest kochana,
Moja mama wszystko wie
.Kiedy do mnie się uśmiecha
Tak zaśpiewam jej: