Kubuś Puchatek

Wychowawca:Małgorzata Świrta

Nauczyciel Wspomagający: Anna Pałdyna

 

Tematyka :

  1. Sporty zimowe
  2. W świecie bajek, baśni i legend

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

  • Utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu, poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
  • Wdrażanie do przebywania na świeżym powietrzu
  • Zapoznanie z wybranymi formami zabaw na śniegu
  • Zachęcanie do uprawiania sportów zimowych
  • Rozbudzanie zainteresowania literaturą dla dzieci
  • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich, wypowiadania się na dany temat oraz zadawania pytań
  • Kształcenie myślenia przyczynowo-skutkowego
  • Zapoznanie z procesem powstawania książek, zapoznanie z podstawowymi elementami książek

 

WIERSZE, PIOSENKI

Gawron”

muzyka: F. Rybicki
słowa: M. Januszewska

Chociaż gawron trochę siwy ale jeszcze urodziwy
Stąpa dzielnie pierś wypina jeszcze go się humor trzyma
Jeszcze go się humor trzyma, jeszcze go się humor trzyma
Chociaż gawron trochę siwy ale jeszcze urodziwy
Stąpa dzielnie pierś wypina jeszcze się go humor trzyma

Gawron, gawron gawronie drepczesz ładnie koło mnie
Ja Cię lubię a ty mnie gawron, gawron gawronie

A gdy wraca z pól szerokich stuka dziobem w szyby okien
Nalatałem się po świecie wpuście mnie do domu dzieci
Wpuście mnie do domu dzieci,
A gdy wraca z pól szerokich stuka dziobem w szyby okien
Nalatałem się po świecie wpuście mnie do domu dzieci

Gawron, gawron gawronie drepczesz ładnie koło mnie
Ja Cie lubię a ty mnie gawron, gawron gawronie

Gawron, gawron gawronie drepczesz ładnie koło mnie
Ja Cie lubię a ty mnie gawron, gawron gawroni