Krasnale

Wychowawca:

Barbara Tanert

 

Nauczyciel wspomagający: Adrian Wasielewski

TEMATYKA:

1. Podróże małe i duże

2. Szanujemy zieleń

Ad.1.

Poznanie wybranych środków transportu: wodnego, powietrznego i lądowego.

Ad.2.

Poznanie charakterystycznych przejawów dbania o przyrodę.

WIERSZE I PIOSENKI

Jedzie pociąg”

Jedzie pociąg x2
A w pociągu dzieci.
Jadą, jadą
Na wycieczkę, słonko jasno świeci!
Pierwszy wagon hop
Drugi wagon tup, tup
Trzeci wagon klap, klap, klap
Pociąg jedzie w świat.

Lokomotywa”

Stoi na stacji lokomotywa,
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa:
Tłusta oliwa.

Stoi i sapie, dyszy i dmucha,
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha:
Buch – jak gorąco!
Uch – jak gorąco!
Puff – jak gorąco!
Uff – jak gorąco!
Już ledwo sapie, już ledwo zipie,
A jeszcze palacz węgiel w nią sypie.

Wagony do niej podoczepiali
Wielkie i ciężkie, z żelaza, stali,
I pełno ludzi w każdym wagonie,
A w jednym krowy, a w drugim konie,
A w trzecim siedzą same grubasy,
Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy,
A czwarty wagon pełen bananów,
A w piątym stoi sześć fortepianów,
W szóstym armata – o! jaka wielka!
Pod każdym kołem żelazna belka!

Las” – J. Drużyński

Szumią drzewa,
w wielkim lesie.
Wiatr powiewa,
echo niesie.
Idą dzieci,
z wielkim koszem,
nazbierają jagód. O proszę!
Dzięcioł stuka w starą korę,
leczy drzewa w samą porę.