Kadra pedagogiczna

Nad wszechstronnym rozwojem dzieci czuwa zespól nauczycieli i pracowników pracujących zgodnie z zasadą:

„Pomagam dzieciom w trudnej sztuce porządkowania świata”

Założycielka ,,Bajek”

Pani mgr Agata Moskal, to nauczyciel dyplomowany, ocena pracy wyróżniająca, z wieloletnim doświadczeniem pracy jako nauczyciel w przedszkolu i dyrektor. Laureatka ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez „Bliżej Przedszkola – Wychowanie i Edukacja” – otrzymany tytuł „Osobowość Roku”; wyróżniona – „Manager Roku” w ogólnopolskim konkursie „Innowator Roku” przez Europejskie Centrum Wspierania Nauczycieli; uhonorowana przez Prezydenta Krakowa nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa; autorka programu adaptacyjnego „Polubić Przedszkole” – autorka wielu publikacji w prasie oświatowej i fachowej.

Dyrektor Przedszkola „Bajka” – mgr ANNA KUCHARSKA

– Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie,nauczyciel wychowania fizycznego ze specjalizacją z gimnastyki korekcyjnej.

-Absolwentka podyplomowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim, wydział Pedagogiczny, na kierunku:

Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się.

-Absolwentka podyplomowych studiów na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku:

Kształcenie Muzyczno-Ruchowe

-Absolwentka podyplomowych studiów na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku:

Zarządzanie w Systemie Oświaty,

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w zakresie:

  • pracy dydaktyczno-wychowawczej

  • pracy opiekuńczej

  • działalności poza przedszkolnej

Nasz nauczyciel – wychowawca

przede wszystkim jest dyskretny, czujny, oddany dziecku, kompetentny, ale nie popisuje się swoją wiedzą, stwarza warunki do bogacenia wewnętrznego świata dziecka.
Aby realizować zamierzone cele, nauczyciel dba zarówno o rozwój swojego warsztatu pracy jak i o dostosowanie bazy do podejmowania z dziećmi działań:

– grupa „Krasnale”

PATRYCJA KISZKA

SYLWIA WULTAŃSKA

-grupa „Smerfy”

AGNIESZKA PARTYKA

EWA LIPIŃSKA

– grupa „Kubuś Puchatek”

JUSTYNA NOGA

– absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

ADRIN WASIELEWSKI

– absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, kierunek pedagogiczny, specjalność edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.

– grupa „Mickey Mouse”

MAŁGORZATA SIWIAK

– absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku pedagogika .Specjalność: Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

ANNA PAŁDYNA

– absolwentka Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

ANNA SZYPNICKA

– absolwentka filologii angielskiej, prowadzi własna szkołe jezykowa BahamaMama dla najmłodszych, lektorka angielskiego w przedszkolach oraz polskiego dla obcokrajowców,opracowuje własne programy, prowadzi warsztaty dla rodziców. Włascicielka ViaPraga Concept Store, współpracujaca z młodymi polskimi projektantami Podczas zajęć wykorzystuje przeróżne metody i techniki nauczania

EWELINA MALISZEWSKA

– logopeda, pedagog specjalny, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

ADRIAN DRELING

– absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, instruktor tańca sportowego, wieloletni tancerz (tańce standardowe i latynoamerykańskie), uzyskał mistrzowską klasę ,,S”

EWELINA MALISZEWSKA

– absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie, muzyk, nauczyciel rytmiki.

MARTYNA LENKIEWICZ

-absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie-

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Przedszkole Bajka to nie biznes ale chęć oddania siebie dla innych.

PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIĘ

Przedszkole Niepubliczne „Bajka” posiada zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa