treści z języka angielskigo

TEMAT/TYTUL OPOWIESCI FUNKCJE I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWY JĘZYK UŻYWANY PRZEZ DZIECI JĘZYK BIERNY GŁÓWNE PODEJŚCIE

METODYCZNE

TREŚCI MIĘDZY-

PRZEDMIOTOWE

HELLO!!!

PEEK A BOO!!!!

Story

Robby Rabbit

 • witanie się i żegnanie z maskotką
 • podawanie swojego imienia
 • śpiewanie i odgrywanie piosenki
 • podczas tańca reagowanie na słowa i rytm odpowiednimi ruchami
 • powtarzanie wyliczanki
 • reagowanie na polecenia
 • odgrywanie historyjki
 • rozpoznawanie kolorów
 • uczestniczenie w grach i przedstawianiu historyjki
 • rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji i umiejętności ruchowych
 • obserwowanie i kojarzenie przedmiotów i obrazków

Hello/ Bye-bye

Mummy, Daddy

red, yellow, blue

happy

rabbit

I love you.

yes/ no

jump

PEEK A BOO!!!!

sad, little

butterflies

Come here!

….like me!

I can./ I can’t

fly, stop

Very good!

Polecenia i komentarze nauczyciela:

Stand up./ Sit down.

…please.

Thank you.

It’s story time!

It’s time to finish!

Here’s…

You’re…

Let’s…

Look/ Listen/ Point to/ Stick/ Sing/ Dance/ Draw/ Colour/ Find/ Touch

sticker

What (a) great/ lovely…!

 • radość płynąca ze zwracania się bezpośrednio do maskotki
 • zadowolenie ze zrozumienia i udziału w opowiadaniu historyjki
 • przyjemność płynąca ze wspólnego słuchania muzyki, śpiewania i tańca
 • zadowolenie z uczestnictwa w grach i przedstawianiu historyjki
 • chęć brania udziału w nowych zadaniach
 • chęć uczestnictwa w dobrze znanych, powtarzalnych zabawach i zadaniach
 • radość z wykonywania zadań w podręczniku
 • zainteresowanie środowiskiem naturalnym zwierząt
 • dzieci poznają środowisko naturalne królików i motyli